جمعه, 26 دی 1399 ساعت 17:09

تاریخچه انجمن شرکت های هواپیمایی ایران

 زمینه تاسیس انجمن شرکتهای هواپیمایی


با متحول شدن ساختار صنعت حمل و نقل در دهه 1370 و خروج نسبی آن از انحصار دولت ، پیگیری خواسته های صنعت حمل و نقل هواپیمایی از جمله آزادسازي تجاری، نیازمند تشکلی صنفی بود تا مسائل پیش روی شرکتهای هواپیمائی را مورد بررسی قرارداده و منافع و مصالح دراز مدت آنها را با ارائه راهکارهای کارشناسی شده تا حصول نتیجه تعقیب نماید.

شروع فعالیت:

انجمن شركتهاي هواپيمايي فعالیت خود را به طور غیر رسمی در سال 1376 آغاز کرد و یک سال بعد ، پس از اخذ مجوز تشکیل از وزارت کار و امور اجتماعی به یک تشکل رسمی تبدیل شد..
در ابتدای تاسیس انجمن ، شرکتهای هواپیمائی مسافری بخش غیر دولتی و خصوصی به عضویت آن درآمدند و سپس شرکتهای هواپیمایی بار  و شرکتهای هلی کوپتری نیز به عضویت آن درآمدند . انجمن تا قبل از سال 1382 تنها سخنگوی بخش خصوصی صنعت هواپیمایی بود ولی از این سال به بعد شزکت های هواپیمائی دولتی نیز به آن پیوستند..
از این برهه به بعد ارتباط انجمن با مراجع رسمی و دولتی هماهنگ تر شد و یک صدا در قالب تشکل" انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای هواپیمایی" شنیده شد .


اعضاء انجمن:

در حال حاضر 21 شرکت هواپیمایی عضو انجمن می باشند. رسالت اصلی انجمن صنفی شرکتهای هواپیمایی، مذاکره با دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم گیرنده برای پیگیری منافع صنفی شرکتهای هواپیمایی و ارائه دیدگاه های کارشناسی در زمینه های مختلف صنعت حمل ونقل هوایی است .
اهداف انجمن شامل ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات صنعت حمل و نقل هوایی کشور نظیر مشکلات مربوط به تحریم و جذب سرمایه، ارتقاء عمومی سطح خدمات در شرکتهای هواپیمایی، سازماندهی همکاریهای شرکتهای هواپیمایی با همدیگر و حذف رقابت های ناسالم میان آنها می باشد.

ارتباط انجمن با موسسات بین المللی مانند یاتا و سیتا و سازمانها دولتی:

 انجمن مذاکراتی را با سازمانهای مختلف نظیر ایکائو برای رفع تحریم انجام داده است و نیز از طریق شورایعالی هواپیمایی کشور برای اجرایی شدن این راهکارها پیشنهادات خود را ارائه کرده است .
همکاری در زمینه تدوین قوانین و آئین نامه های هوانوردی در حال تصویب از دیگر فعالیتهای اصلی انجمن بشمار می آید که پس از بررسی لازم، نقطه نظرات شرکتهای هواپیمائی به قانون گذاران منعکس می شود .
 انجمن با سازمانهای بین المللی مانند یاتا و سیتا درخصوص ارتقاء سطح کیفی خدمات نیز در تعامل می باشد. از دیگر فعالیتها مي توان  به ارائه نظرات درخصوص قیمت گذاری بلیط اشاره نمود که مطابق قانون برنامه چهارم توسعه بتدریج این امور می بایست به تشکل های صنفی واگذار می شد تا با ارائه نظرات تخصصی و تعامل با سازمان هواپیمایی کشوری ، قیمت مناسب بازار تعیین و رقابت میان شرکتها را بهبود بخشد.
انجمن شرکتهای هواپیمایی از جمله عناصر تاثیر گذار مجموعه صنعت حمل و نقل هوایی کشور بوده و پیش از این در تدوین برنامه های توسعه سوم و چهارم و اکنون در برنامه پنجم مشارکت جدی داشته و نظرات خود را به طور مفصل درباره هر کدام ارائه کرده است.

اعضای فعلی هیات مدیره انجمن که هر دو سال یکبار تجدید انتخاب می شوند

اخبار هواپیمایی

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…