برقراری مجدد پروازهای نجف

دبير انجمن شرکت‌هاي هواپيمايي با بيان اينکه جلسه نخست ميان نمايندگان شرکت‌هاي هواپيمايي ايراني با هيات فرودگاه نجف در فضايي مثبت برگزار شد، اظهار کرد: ادامه اين جلسات در شهر نجف با هدف رسيدن به راهکاري قطعي پيگيري مي‌شود.
مقصود اسعدي‌ساماني افزود: در نخستين جلسه که با حضور مديرعامل فرودگاه نجف و تعدادي از اعضاي هيات‌ مديره و مديران فرودگاه مذکور در تهران برگزار شد، موضوعات و مطالبات طرفين مطرح شده و راهکارهايي در اين زمينه ارائه شد.
به گفته وي همچنين در اين جلسه دو طرف به اين نتيجه رسيدند که براي پياده‌سازي و اجرايي کردن اين راهکارها تصميمات در نشست‌هاي کارشناسي و تخصصي در طول هفته جاري در نجف برگزار شود.
دبير انجمن شرکت‌هاي هواپيمايي ادامه داد: با توجه به تعامل مثبتي که ميان مديريت فرودگاه نجف و شرکت‌هاي ايراني شکل گرفته و البته اهميتي که از سرگيري اين پروازها براي زائران عتبات عاليات دارد، اميدواريم که نتيجه قطعي اين جلسات به از سرگيري پروازها منجر شود.
به گفته ساماني هر گونه تصميم‌گيري براي از سرگيري دوباره پروازها منوط به نتيجه جلسه کارگروه کارشناسي خواهد بود که در نجف برگزار مي‌شود.
همچنين جعفرزاده - مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي - نيز با تاييد اين خبر اعلام کرد که احتمالا مذاکرات تا اواخر هفته آينده انجام شود و با توجه به نگاه مثبتي که دو طرف به از سرگيري پروازهاي ايران داشته‌اند، اميد به نتيجه‌بخش بودن مذاکرات بسيار بالاست.
شرکت‌هاي هواپيمايي ايران از صبح روز گذشته و پس از اعلام قطعي چند هفته قبل پروازهاي خود به مقصد نجف اشرف را متوقف کردند.
سياست‌هاي جديد اقتصادي مسئولان اين فرودگاه در افزايش عوارض فرودگاهي و بالا بردن هزينه‌هاي پرواز اصلي‌ترين دليل تصميم جديد ايرلاين‌هاي ايراني بوده است.
مذاکرات دو طرف براي از سر گيري دوباره پروازها از روز گذشته در تهران آغاز شد که به نظر مي‌رسد ادامه آن در عراق پيگيري مي‌شود.