شنبه, 29 تیر 1398 ساعت 12:52

کالبد شکافی گروه لایِن


بزرگترین تشکیلات هواپیمایی در جنوب شرق آسیا به نام " لایِن" روند گسترش آهسته ای در سال 2018 داشت. این شرکت در سال 2018 هجده فروند هواپیما گرفت. در سال 2015 تعداد هواپیماهای آن به 57 فروند رسید. گروه لایِن 450 فروند هواپیما سفارش داده است در صورتی که تعداد چشمگیری از آنها جایگزین هواپیماهای کنونی خواهند شد. شرکت هواپیمایی ایرایژیا و ویت جت هواپیماهای بزرگتری سفارش داده اند (البته در مقایسه با گروه لایِن).
مجموع سفارش های گروه های ایر ایژیا و ایر ایژیا ایکس به 500 فروند می رسد ولی تعداد هواپیماهای کنونی این دو گروه کمتر از گروه لایِن می شود. در حال حاضر ویت جت 300 فروند هواپیما سفارش داده است در حالی که ناوگان کنونی شرکت شامل 60 فروند می شود.
لایِن بزرگترین گروه هواپیمایی در آسیای جنوب شرقی
با توجه به اندازه ناوگان، گروه لایِن بزرگترین گروه در آسیای جنوب شرقی به شمار می آید. در آغاز اوت 2018 گروه لایِن در بین پنج شرکت هواپیمایی زیرمجموعه اش 305 هواپیما داشت که براساس آمار کاپا شامل 302 فروند عملیاتی و سه فروند غیر فعال می شد.
گروه رقیب یعنی گروه ایر ایژیا در همین تاریخ 223 فروند داشت. شرکت هواپیمایی ایر ایژیا با در نظرگرفتن دو پایگاه عملیاتی در خارج از آسیای جنوب شرقی (ژاپن و هندوستان) 243 هواپیما داشت.
گروه لایِن 115 هواپیما در شرکت کم هزینه اصلی اش (لایِن ایر) دارد که پس از گارودا اندونزیا از لحاظ اندازه ناوگان، دومین شرکت در آسیای جنوب شرقی به شمار می آید. این گروه 55 هواپیما در شرکت باتیک ایر در اندونزی دارد که خدمات کامل ارایه می دهد.
پنجاه و پنج فروند دیگر نیز در شرکت کم هزینه وینگز ایر پرواز می کند. گروه لایِن دو شرکت در خارج از اندونزی به نام مالیندو ایر در مالزی و تایی لایِن ایر (کم هزینه) در تایلند دارد که هر کدام به ترتیب 47 و 33 هواپیما دارند.
توقف گسترش شرکت مالیندو
روند گسترش شرکت مالیندو با سرعت آرامی صورت گرفته است. در سال 2018 مالیندو هیچ هواپیمایی به ناوگانش اضافه نکرد. به این ترتیب یک سال را بدون تحویل هواپیما سپری کرد اما این شرکت در نظردارد تا دو فروند هواپیمای 800-737 یا 900-737 را که در حال حاضر در یکی از زیر مجموعه های لایِن پرواز می کنند را به ناوگانش بیفزاید.
نخستین نشانه های کاهش روند گسترش شبکه هوایی مالیندو در سال 2017 به چشم می خورد. در این سال مالیندو تنها 5 هواپیما به ناوگانش اضافه کرد در حالی که در سال 2016 به پانزده هواپیما می رسید. گنجایش صندلی مالیندو در سال 2018 کاهش یافته است. به این ترتیب شرکت 2/7 میلیون مسافر جابه جا کرد. از سوی دیگر کاهش شبکه خارجی را گسترش داده که با افزایش تعداد پروازها به مقصدهای خارجی همراه می باشد. از زمان تشکیل این شرکت در پنج سال گذشته در بازار پررقابتی مانند مالزی این شرکت سوددهی نداشته است. به همین دلیل در نظر دارد با بهبود پروازها به سوددهی برسد.
تایی لایِن ایر هواپیما اضافه می کند
تایی لایِن ایر یکی دیگر از شرکت های زیر مجموعه گروه لایِن است که به صورت مشترک با تایی ایر اداره می شود. این شرکت نیز در سال 2018 گسترش آهسته ای را از خود نشان می دهد. در سه ماهه نخست سال 2018 سه فروند و در آخر سال 2018 دو فروند هواپیما به ناوگانش اضافه کرد. چهار فروند از هواپیماها 737 مکس 9 و یک فروند 800-737 است.
در مارس سال 2018 لایِن ایر نخستین مشتری بوئینگ 737 مکس 9 شد. دومین فروند را در آوریل و دو فروند در اکتبر 2018 تحویل گرفت. در پایان سال 2018 تعداد ناوگان این شرکت به 35 فروند رسید.
گسترش ناوگان تایی لایِن ایر در سه سال گذشته با روند آهسته ای ادامه خواهد داشت. این شرکت در سال 2015 ده فروند و هر کدام از سال های 2016 و 2017 شش فروند هواپیما تحویل گرفت. تایی لایِن ایر در آخرهای سال 2013 فعالیت اش را آغاز کرد ولی در طول سال 2018 این شرکت گنجایش حمل مسافرخود را افزایش داد که با افزودن هواپیما در سه ماهه دوم سال 2017 آغاز گشت. در ضمن با افزایش تعداد پروازها و هم چنین متمرکز شدن بر پروازهای خارجی به ویژه در چین کاربری هواپیماها را افزایش داده است. افزایش پروازهای خارجی شرکت را به مرحله سوددهی می رساند. تایی لایِن ایر امیدوار است که سال مالی جاری نخستین سال سوددهی شرکت باشد.
گسترش آرام لایِن ایر
در بازار اصلی لایِن ایر یعنی در اندونزی این شرکت با سرعت آهسته ای به افزایش ناوگان ادامه داده است. در هفت ماه نخست سال 2018 دو فروند بوئینگ 800-737 و یک فروند 737 مکس 8 تحویل گرفت. یک فروند 737 مکس 8 نیز در اوت 2018 به ناوگان شرکت اضافه گشت. تا پایان سال 2018 تعداد هواپیماهای این شرکت به 118 فروند رسید.
در یک اقدام غیرمعمول لایِن ایر یکی از هواپیماهای 400-747 خود را در سه ماهه دوم سال 2018 غیرفعال نمود. این شرکت در زمستان 2017آخرین هواپیماهای 400-747 را از خط پروازی خارج کرده بود. در سال 2017 لایِن ایر هشت هواپیمای 737 مکس 8 دریافت و 9 هواپیما از ناوگان خود خارج کرد: دو بوئینگ 800-737 دو بوئینگ 400-747 پنج 900-737 دو هواپیمای 800-737 به تایی لایِن ایر منتقل ولی پنج 900-737 و دو 400-747 از ناوگان شرکت خارج شدند.
تا پایان سال 2018 لایِن ایر و هم چنین گروه لایِن هیچ کدام از هواپیماهای خود را از خط پرواز خارج نکرده اند بلکه تنها هواپیماها بین شرکت های زیرمجموعه جابه جا شده اند.
سایر شرکت های کم هزینه گروه لایِن در اندونزی مانند وینگز ایر در سال 2018 تنها یک هواپیما به ناوگانشان اضافه شد. در سال 2015 هفده هواپیما به ناوگان وینگز ایر اضافه شد. در سال 2016 چهار هواپیما و در سال 2017 دو هواپیما به وینگز ایر تحویل داده شد.
این شرکت که تنها هواپیمای جت ملخی ای تی آر دارد، برنامه ای برای تحویل هواپیما در سال 2018 نداشت. گروه لایِن تعداد بیست و هفت فروند ای تی آر 600-72 سفارش داده بود که در طی دو سال گذشته تحویل چند فروند را به تاخیر انداخته است.
گسترش باتیک ایر آهسته شده
در طی چند سال گذشته لایِن برای گسترش در بازار اندونزی بر شرکت باتیک متمرکز شده است. گسترش این شرکت در سال 2018 با کندی همراه بوده است. در طی هفت ماه نخست سال 2018 تعداد چهار فروند هواپیما به باتیک تحویل داده شده است. در انتهای سال 2018 باتیک سه فروند ایرباس 320 تحویل گرفت. در عین حال دو فروند بوئینگ 737 این شرکت به مالیندو منتقل گشت. به این ترتیب ناوگان در پایان سال 2018 به 56 فروند رسید.
پس از رشد چشمگیر و گنجایش صندلی/ ظرفیت مسافر در بین سال های 2013 تا 2015 سال 2018 رشد چندانی صورت نگرفته است. ظرفیت مسافر لایِن ایر نیز در سال 2018 یکنواخت مانده است زیرا در طی سال گذشته شرایط بازار پروازهای داخلی اندونزی با چالش هایی روبه رو شده بود.
روند رشد آهسته گروه لایِن
گروه لایِن که تا پایان سال 2018 سیصد و دوازده هواپیما داشت، سال نسبتا یکنواختی از لحاظ رشد و توسعه پشت سر گذاشت زیرا در مقایسه با سال 2017 این گروه تنها 6 درصد رشد داشت. در سال 2017 ناوگان گروه لایِن هشت درصد رشد داشت که به این ترتیب تعداد هواپیماهای آن از 273 به 294فروند رسید. در مقایسه سال 2016 ناوگان این گروه با پانزده درصد رشد روبه رو شده بود.
در طی سال 2015 تا 2018 به ترتیب تعداد 57، 36، 29 و 20 فروند هواپیما گروه به لایِن تحویل داده شده است. مانند سال 2017 هیچ هواپیمایی در سال 2018 کنار گذاشته نشد.
سفارش کمتر لایِن
با توجه به این نکته که لایِن تعداد 450 هواپیما سفارش داده است، رشد اندک این گروه در سال 2018 بسیار ناچیز به شمار می آید. پس این گروه باید خیلی سریعتر برنامه دریافت هواپیماها را تغییر دهد تا بتواند آنها را به موقع عملیاتی نماید. از سوی دیگر هواپیماهای سفارش داده شده می توانند جایگزین هواپیماهای کنونی شوند. تعداد هواپیماهای سفارش داده شده لایِن 145 فروند بیشتر از هواپیماهای موجودش می باشد. با توجه به توسعه ای که لایِن در نظر دارد این تعداد سفارش منطقی به نظر می آید.
ایر ایژیا/ ایر ایژیا ایکس که نزدیک به 500 هواپیما سفارش داده است، ناوگان نسبتا کوچکی دارد. در میان گروه های شرکت های هواپیمایی اندونزی، ویت جت بیشترین سفارش را دارد. در حال حاضر ویت جت 62 هواپیما دارد (سه فروند آن را در اوت 2018 تحویل داده شده اند)
حتی اگر ویت جت هم هواپیماهایش را با هواپیماهای سفارش داده شده جایگزین کند باز هم تعداد آنها 260 فروند بیشتر از سال پیش خواهد بود. در این صورت رشد ناوگان آن بیشتر از ایرایژیا و لایِن خواهد بود. هر سه گروه مورد نظر می توانند با فروش یا اجاره هواپیما، ناوگان های خود را کوچکتر کنند. در زمان های چالش آور نیز این امر می تواند یکی از بهترین راه حل های موجود باشد.
هر سه شرکت لایِن ایر ایژیا و ویت جت در مجموع 1200 فروند هواپیما سفارش داده اند. به سختی می توان باور کرد که این تعداد هواپیما طبق برنامه تحویل داده شوند ولی این گروه ها برنامه های انعطاف پذیری دارند که چنین سفارش های خرید را مدیریت پذیر می سازد.

اخبار هواپیمایی

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…