پنج شنبه, 18 خرداد 1402 ساعت 15:27

موسوی: با اسم رمز مردم به دنبال چهره سازی و بستر سازی برای انتخابات


از طریق رسانه ها مطلع شدم که رئیس محترم بازرسی وزارت راه درپلتفرم مسدود شده توییتر در پیامی پوپولیستی گفته در مقابل تفکری که میگوید اتوبوس سوار و قطار سوار نباید سوار هواپیما شود ، ایستاده ایم .
1-لطفا قبل از همه به افکار عمومی توضیح دهید در حالیکه توییتر در کشور ما مسدود است جنابعالی که دارای مقام رسمی هستید چگونه به این پلتفرم دسترسی دارید و دلیل اینکه از پلتفرم مسدود شده استفاده میکنید چیست؟ اینهم از عجایب زمان ما است و استفاده !!! از موقعیت بازرس بودن و یا شاید هم اظهار نظرتان در خصوص بلیط هواپیما هم مانند استفاده تان از توییتر میباشد که برای دیگران بد و برای جنابعالی مباح است ؟
2-لطفا به افکار عمومی توضیح دهید در حالیکه قانون تکلیف قیمت بلیط را مشخص کرده ، علت دخالت جنابعالی و احضار مدیران شرکتهای دولتی و تحکم به فروش ارزان و کمتر از بهای تمام شده به آنها جه مبنای قانونی دارد ؟ نرخهای خود را از کجا استخراج کردید و مبنای محاسابت تان چیست ؟ دلیل بی توجهی وزارت مطبوع به قانون و مصوبات شورایعالی هواپیمایی و سازمان هواپیمایی چیست ؟ آیا قانون به جنابعالی اختیار داده که دستور دهید شرکتهای دولتی از بیت المال بصورت مفت و مجانی و کمتر از بهای تمام شده مسافر حمل نمایند و زیان انباشته تولید کنند در حالیکه این شرکتها متعلق به عموم مردم است ؟ آیا اگریکی از این شرکتها متعلق به خودتان بود چنین دستوری صادر میفرمودید و چنین حاتم بخشی میفرمودید ؟؟؟؟
3-درهمان برنامه، مصاحبه دبیر محترم انجمن پخش شد مطابق گزارش ایشان ،از سال 94 و شروع آزاد سازی قیمت ها، تعداد مسافر حمل شده هوایی هر ساله رشد داشت و هم تعداد هواپیماها نیز افزایش پیدا کرد. چون نتیجه آزادسازی لزوما افزایش قیمت نیست بلکه رقابت و حتی در مواقعی ارزان شدن هم هست.
4-بدلیل دخالت غیرقانونی و جلوگیری از اجرای قانون برنامه پنجم و ششم شرکتهای هواپیمایی دچار زیان سنگین شده و تعداد هواپیماهای آماده به کمتر از یک سوم کاهش یافته و به تبع آن تعداد مسافر حمل شده نیز کاهش یافته است . مسول این اتفاق کیست ؟؟ فرودگاه های کشور پر شده از هواپیماهای قدیمی و از کار افتاده .
5-به دلیل دخالت غیرقانونی وشعاری بعضی مقامات باجلوگیری از اجرای قانون برنامه پنجم و ششم و زیان سنگین شرکتهای هواپیمایی ،تعداد هواپیماهای آماده به کمتر از یک سوم کاهش یافته و به تبع آن تعداد مسافر حمل شده نیز کاهش یافته که جبران این خسارت با مشقت و سختی امکانپذیر است
6-نتیجه دخالت های غیرمسئولانه ودستوری اینکه در حال حاضر سرانه صندلی آماده پرواز کشور در مقایسه با سال 97 و 98 تقریبا به میزان سنگینی کاهش یافته است . درحالیکه سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده نیاز کشور ما به بیش از 500 فروند هواپیماست برنامه تان برای تامین این هواپیماها چیست و منابع مالی آن از کجا باید تامین شود ؟!!!
7-به دلیل کمبود وقت برنامه سیما خیلی از حرفها مجال گفتن پیدا نکرد . وزارت راه بجای اتخاذ سیاستهای حمایتی و تلاش برای افزایش ظرفیت صندلی قابل استفاده که تعداد بیشتری بتوانند به این خدمات دسترسی پیدا کنند با اتخاذ چنین تصمیمات غیر کارشناسی صنعت را به سمت نابودی سوق داده و بیم زمینگیرکردن همین باقی مانده هواپیماهای موجود وجود دارد. درشرائط کنونی بامحدودیت ذکرشده بیشتر افرادی که هواپیما سوار میشوندتنها با استفاده از ارتباط میتوانند بلیط تهیه نمایند و این یعنی رانت .
8-درصورتیکه وزارت محترم راه از نظرات کارشناسی پیروی نماید زمینه را برای استفاده بیشتر مردم از صنعت هوایی فراهم مینماید و از تعداد مسافرین فعلی که کمتر از 5% جامعه هستند به بیش از 50% افزایش پیدا خواهد کرد و این امر جزو آرزوهای ما است .
9-بنده گفتم که با ارزان نگه داشت قیمت بلیط و ایجاد جذابیت در مقایسه با مسافرت قطار و اتوبوس تقاضای کاذب ایجاد شده ( چون قیمت بلیط قطار و هواپیما به هم نزدیک است اما از لحاظ سرعت و راحتی با هم متفاوت پس در نتیحه ترجیح در این است که از هواپیما استفاده شود و تقاضاهای بیشتری به این سمت سوق داده می شود) و دوره انتظار خرید بلیط برای نیاز مردم زیاد شده و بجای اینکه با اصلاح قیمت، عرضه صندلی زیاد شود و یارانه این بخش هم حذف شود که منابع درآمدی آن صرف توسعه مناطق محروم گردد، این سوء تفاهم ایجاد شده که ما در انجمن مخالف استفاده عموم مردم از صنعت هوایی هستیم که جناب بازرس چنین افاضاتی فرمودند.
بدیهی است منظور این نیست که اتوبوس سوارها و قطار سوارها به هواپیما سوار نشوند . آقای رئیس بازرسی وزارتخانه مصادره به مطلوب کرده و بجای پاسخگویی به افکار عمومی برای نقش وزارتخانه مطبوع خود در ایجاد چنین وضعیت ناخوشایندی ، در مقام مطالبه گر برآمده و منتظر استفاده از این حرف در آینده و برای منظور خاص خواهد بود .
10-وزارت محترم راه به افکار عمومی پاسخ دهد چرا کشور ما به محل استفاده از هواپیماهای قدیمی تبدیل شده . با وجود تحریمهای ظالمانه علیه کشور عزیزمان ولی مردم آرزو دارند از هواپیماهای مدرن و یا حداقل جوانتر استفاده کنند که بدلیل استفاده از هواپیماهای قدیمی، نقایص مداوم فنی و تاخیر های کلافه کننده وجود نداشته باشد. اما درنتیجه مدیریت غلط وحضورغیر متخصص ها درمصدر امور مهم، صنعت هواپیمایی کشور به پارکینگ هواپیماهای کهنه وغیراستانداردتبدیل شده است . آیا مردم شریف میدانند که دلیل عمده تاخیرات شرکتهای هواپیمایی نقص فنی و فرسودگی هواپیما هاست ؟ چرا هواپیمای قدیمی وارد کشور میشود ؟ وزارت راه مدل و سال ساخت هواپیماهایی که در دو سال اخیر مدعی ورود آن به کشور است و به آن افتخار میکند را برای مردم منتشر کند که مردم متوجه شوند حرف و عمل با هم متفاوت است .
11-درحالیکه میتوان با اجرای قانون آزاد سازی و افزایش ناوگان و ایجاد رقابت زمینه استفاده بیشتری از مردم مهیا شود با اتخاذ سیاست غلط و به اسم مردم و به کام افراد ی خاص از اجرای قانون جلوگیری مینمایند . چه کسی مسئول این همه خسارت به کشور است .
12-وزارت راه در افزایش زیان انباشته شرکتهای دولتی که متعلق به همه مردم هستند و فقط بخش کوچکی از جامعه از خدمات آنان استفاده میکنند مسئولیت مستقیم دارد و باید به افکار عمومی پاسخ دهد. اخیرا یکی از مدیران دولتی در جلسه انجمن گفته بنده مجری اوامر وزراتخانه هستم و به من دستور دادند که شما باید ارزان فروشی کنید و همانگونه که مدیر قبلی شما مثلا 2000 میلیارد تومان زیان انباشته تولید کرد شما هم 1000 میلیارد به آن اضافه کنید اتفاقی نمی افتد و اصلا شما شرکتی نیستید که برای سودآوری تاسیس شده باشد .
وجود چنین تفکراتی جز هدر دادن بیت المال ونابودی انگیزه های بخش خصوصی چه نتیجه دیگری قابل تصوراست ؟ باچنین ژستهای به ظاهرطرفداری ازمردم به جز نابودی ثروت ملی و محروم سازی بیشتر مردم هم انتظاردیگری نباید داشت .
13-آیا اگر طبق محاسبات خودتان (که اشتباه است ) 50 تا60 هزار میلیارد تومان در بخش هوایی یارانه میدهید بهتر نیست این مبلغ توسط استفاده کنندگان از این صنعت پرداخت و برای توسعه مناطق محروم هزینه شود . کدام حرف را باور کنیم محرومیت زدایی تان یا سوبسید به افراد خاص ؟؟؟!!!!!!
ما مخالف تامین هزینه صنعت هوایی از طریق بودجه عمومی و ارزان کردن بلیط برای مردم نیستیم بلکه خواهان ایجاد بستر استفاده حداکثری مردم هستیم . اما این هزینه ها به هر نحوی باید پرداخت شود . وزرات محترم شهر سازی میتواند در اولین گام استفاده مردم از فرودگاه ها را مجانی اعلام کند و از مردم و شرکتها ی هواپیمایی داخلی عوارض نگیرد . اگر عوارض ایمنی ، مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض خروج و غیره حذف شوند ، خود به خود باعث ارزانی خدمات هوایی میشود . بسم الله فقط شعار ندهید . آیا به صورت غیر واقعی و از جیب مردم برای تعداد افراد کمی قیمت بلیط را پایین نگهداشتن و سوق دادن آنان به سمت صنعت هوایی بدون توسعه و ایجاد ظرفیت به مصلحت مردم است ؟؟؟؟
14-وزارت راه به افکار عمومی پاسخ دهد. چرا اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه محقق نشده و همه عوامل اجرایی صنعت از خلبان ، مهندسین فنی ، مهماندار و حتی کنترلرهای برج مراقبت ، آتش نشانی و مارشالرها وسایر مدیران محترم ستادی و فرودگاهی با وجود کار در یک صنعت بین المللی از حقوق خود ناراضی هستند، زیرا در مقایسه با شغلهای مشابه در سایر کشورها کمتر از 5% دریافت میکنند و هر کسی که فرصت پیدا کند از کشور خارج میشود. در دو سه سال گذشته بیش از 150 نیروی متخصص که میلیاردها تومان از اموال عمومی و خصوصی برای آنان هزینه شده از کشور مهاجرت کرده اند . چه کسی مسئول و پاسخگوست ؟؟
15-بنده و همه مدیران صنعت هوایی خواهان افزایش ظرفیت و ایجاد بستر امکان استفاده حداکثری مردم شریف از صنعت هوایی هستیم که این موضوع میتواند با تامین بودجه آن از طریق بودجه عمومی و یا پرداخت آن توسط استفاده کنندگان باشد .
16- کلام آخر : مرغ و نان و مسکن و گوشت و لباس وپوشاک و بهداشت و ازدواج و اشتغال و............. همه مهمتر از قیمت بلیط هواپیما هستند چرا در جلسات مشترک با سایر دوستان بازرس خود در دیگر دستگاه ها روی موضوعات اساسی و حیاتی مردم تصمیم به کنترل قیمت نمیگیرید جنا ب بازرس محترم .

اخبار هواپیمایی

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…