شنبه, 08 خرداد 1400 ساعت 17:19

یاتا نسبت به هرج و مرج احتمالی در فرودگاه ها هشدار داد


یاتا نسبت به هرج و مرج احتمالی در فرودگاه ها هشدار داد ، مگر اینکه دولتها به سرعت به فرآیندهای دیجیتالی برای مدیریت مدارک بهداشت سفر (آزمایش کوید19 و گواهی واکسن) و سایر اقدامات کوید19 اقدام کنند.
قبل از کوید19 ، مسافران به طور متوسط برای هر سفر حدود 1.5 ساعت در پروسه های سفر (ورود به سیستم ، امنیت ، کنترل مرز ، گمرک و دریاغت چمدان) صرف می کردند.
داده های فعلی نشان می دهد که زمان پردازش فرودگاه در زمان اوج به 3 ساعت رسیده درحالی که حجم سفر فقط 30 درصد از سطح قبل از کوید19 است. بیشترین افزایش در هنگام ورود و کنترل مرزها است که مدارک بهداشت سفر به طور عمده به صورت اسناد کاغذی بررسی می شود.
مدل سازی ها نشان می دهد ، بدون پیشرفت این فرآیند ، زمان صرف شده در فرودگاه می تواند به 5.5 ساعت در هر سفر تا 75٪ ترافیک قبل از کوید19 و 8 ساعت در هر سفر در 100٪ ترافیک قبل از کوید19 برسد.
ویلی والش مدیر کل یاتا گفت : بدون یک راه حل خودکار برای بررسی های کوید19 ، احتمال اختلالات قابل توجهی در فرودگاه ها است . در حال حاضر ، میانگین زمان پردازش و انتظار مسافر نسبت به قبل از بحران در زمان اوج دو برابر شده است . ما باید بررسی واکسن و گواهینامه های آزمایش را قبل از افزایش سطح ترافیک به طور خودکار انجام دهیم. راه حل های فنی وجود دارد. اما دولت ها باید با استانداردهای گواهی دیجیتال موافقت کرده و فرایندها را برای پذیرش آنها یکسان سازی کنند.
گواهینامه های دیجیتال دارای چندین مزیت هستند:
پرهیز از مستند سازی جعلی .
کاهش صف ، شلوغی و زمان انتظار در فرودگاه ها از طریق ادغام با سیستم سلف چک این .
افزایش امنیت از طریق ادغام با مدیریت هویت دیجیتال توسط مقامات کنترل مرز .
کاهش خطر انتقال ویروس از طریق تبادل اسناد کاغذی به شخص دیگر .
روابط عمومی انجمن شرکتهای هواپیمایی و هلیکوپتری

اخبار هواپیمایی

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…